PES karta RFID 

Identifikační RFID karta řidiče slouží k registraci jízdy vozidla ke jménu řidiče, který je ke kartě přiřazen. Identifikace se provádí prostřednictvím RFID čtečky karet.