DB-3 SOR

Diodový blok DB-3 se vyrábí podle technických požadavků SOR Libchavy. Zapojení je vyrobeno podle zadaného schematického výkresu. Použitý typ konektorů AMP 828 801-7.

Diodové bloky se vyrábějí na přání zákazníka a lze je různě modifikovat.