F-2B.04 periferie motoru Karosa

Elektronika periferie motoru vykonává několik funkcí. Převádí PWM signál tlaku oleje motoru (166Hz) z elektroniky motoru na odpovídající signál pro palubní přístroj MFA-10. Tento převod odpovídá charakteristice KMGY. Převádí charakteristiku snímače teploty IVECO na odpovídající charakteristiku snímače KMGY. Spíná kontrolku oleje motoru za podmínky:

  • teplota motoru >55 °C
  • sepnutý spínač filtru oleje motoru

Spíná kontrolku vody v palivu. Kontakty snímače vody v palivu jsou buzeny střídavým napětím. Po propojení kontaktů snímače vodou (vstupy 21,11) - po uplynutí cca 50 sekund dojde k rozsvícení kontrolky voda v palivu.

Kontrolka hladiny oleje motoru bliká při přerušení elektrického obvodu uzávěru I. nebo II. oleje motoru a zapnutí klíčku. ELM ventily oleje motoru jsou sepnuty (uzavřeny) při sepnutí spínací skříňky (+15) . Při vypnutí klíčku (+15) nastává zpoždění odpojení uzávěrů oleje motoru I. a II. po 5 sec.

F-2B.04 ovládá čerpadlo oleje motoru. Čerpadlo je napojeno na elektrický obvod před elektrický odpojovač baterií (+300). Po zastavení motoru se po 1-2 sec sepne výstup čerpadla na dobu maximálně 45 sec. Ukončení běhu čerpadla nastane při opětovném nastartování motoru nebo při zapnutí nouzového spínače. Test čerpadla se provádí v době po zapnutí zapalování. Měří se odpor obvodu čerpadla, který může být maximálně 45 ohmů. Pokud je tento odpor vyšší - dojde k rozsvícení kontrolky hladina oleje motoru. Na výstup F-2B určený pro čerpadlo se připojuje inteligentní relé RBD-21IQ.