GPS1 modul TAXI 

Připojuje se do sítě taxametru Semitron RS-485 a zajišťuje tisk GPS souřadnic na učtenkách.