Kabel datový PES4 RS-485 

Slouží k připojení jednotek GPS/GSM PES 4 do palubní sítě taxametru Semitron.