CSA-01 čistička a plnička chlazení

25.06.2018

Na základě výběrového řízení jsme vyvinuli a vyrobili 6 ks zařízení pro pulsní čištění chladících soustav autobusů hromadné dopravy. Řízení zajišťuje  grafická jednotka GRA-01   propojená se silovými prvky v hlavním rozvaděči. Čerpání čistícího média zabezpečuje vzduchové pulsní čerpadlo. Médium je pak distribuováno ze dvou nerezových nádržích umístěných na podvozku zařízení.