Měřící přístroje

DCI-02T digitální čítač impulsů

TMI-01 zkušební přístroj pro tachografy