PES klíčenka RFID 

Identifikační RFID klíčenka řidiče slouží k registraci jízdy vozidla ke jménu řidiče, který je ke klíčence přiřazen. Identifikace se provádí prostřednictvím RFID čtečky karet.