PES START PLUS 

Elektronická kniha jízd PES je zařízení, které je zabudováno napevno ve vozidle, spojeno s anténami GPS, GSM a připojeno do palubní sítě vozidla. EKJ je určená pro provoz v osobních, nákladních, užitkových a TAXI vozidlech, ve kterých je k dispozici palubní napětí 12V nebo 24V. V návodu jsou uvedeny základní informace pro montáž EKJ do vozidla. Montáž doporučujeme přenechat specializovanému servisu, nejlépe autorizovanému servisu pro příslušnou značku vozidla, nebo je možné si objednat odborné školení montáže u výrobce EKJ.

Jedná se o jednotku, která již není v současné době vyráběna, ale je jí poskytován plný servis. Vznikly postupně varianty pro připojení taxametrů HALE, Semitron, pro CANBUS a jednoduchá verze pro určení polohy a registraci jízdy pro osobní vozidla. Jednotka obsahovala v základní variantě 5 stavových vstupů, 3 vstupy pro odporové snímače hladiny paliva, vstup spínací skříňky, umožňuje měření otáček z alternátoru.