PM-SOR CNG 3 periferie motoru SOR.

Elektronika periferie motoru vykonává několik funkcí.

Převádí signál ze snímače tlaku palivové nádrže na odpovídající signál pro palubní přístroj MFA-10.

Vytváří stabilizované napětí pro snímač tlaku plynu.

Zesiluje signál z pedálu plynu pro další využití. Vstupní signál z pedálu plynu je minimálně zatížen.

Přidržuje sepnutý elektronický odpojovač po vypnutí klíčků po dobu cca 45 sekund. Tato doba je dána časem potřebným pro napájení elektroniky motoru po vypnutí klíčků .

Odrušuje impulsní signál rychlosti a otáčkách pro další zpracování v MFA-10.

Spíná ventil plynových nádrží s touto funkcí:

  • 1.  po zapnutí klíčku okamžitě ventil sepne
  • 2. na vstupu (pin č.4) se objeví signál o běžícím motoru - ventil je stále sepnutý
  • 3. po ztrátě signálu na vstupu (pin č.4, motor je zastaven) - je ventil 5 sekund sepnutý a pak rozepne