PM-SOR2 periferie motoru SOR

Elektronika periferie motoru vykonává několik funkcí.

Převádí PWM signál tlaku oleje motoru a teploty motoru (16kHz) z elektroniky motoru na odpovídající signál pro palubní přístroj MFA-10.

Zesiluje signál z pedálu plynu pro další využití. Vstupní signál z pedálu plynu je minimálně zatížen.

Přidržuje sepnutý elektronický odpojovač po vypnutí klíčků po dobu cca 15 sekund. Tato doba je dána časem potřebným pro napájení elektroniky motoru po vypnutí klíčků .

Odrušuje impulsní signál rychlosti a otáčkách pro další zpracování v MFA-10.