RBD-251 rychlostní relé Karosa

Relé lze připojit na výstup ze snímače s impulsním výstupem nebo na výstup tachografu D3, B7. Sepnutí relé nastává okamžitě při příchodu prvního impulsu na vstup a rozepnutí po uplynutí 0,5 - 1s. Rychlost vozu při které dojde k sepnutí relé je závislá na konstantě K.

Časový interval rozepnutí relé lze nastavit podle přání zákazníka.