RBD-252 rychlostní relé Karosa s konektorem

Relé lze připojit na výstup ze snímače s impulsním výstupem nebo na výstup tachografu D3, B7. Sepnutí relé nastává při rychlosti vyšší než 3km/h a rozepnutí při rychlosti nižší než 2,5km/h. Při snížení rychlosti je maximální zpoždění relé (rozepnutí relé) 1s. Rychlost vozu při které dojde k sepnutí relé je závislá na konstantě K.

Rychlost vozu při které dojde k sepnutí, rozepnutí relé lze nastavit podle přání zákazníka. U relé nedochází k spínání, rozpínání v rozhodovací rychlosti (zákmity relé). Tomuto nežádoucímu stavu je zamezeno pomocí hystereze, která lze nastavit.