RBD-R-80KM rychlostní adaptér SOR

Rychlostní adaptér RBD-R-80km se používá do zástavby autobusu v případě, že není instalován ve voze tachograf. Rychlost vozu je zobrazována pomocí rychloměru. Elektronika motoru vyžaduje přesně definovaný signál od tachografu. Tento signál je vytvořený kombinací rychlosti vozu a konstantou vozu. Pokud elektronika motoru nedostává tento signál dochází k omezení funkcí motoru a blikání kontrolky závada motoru.

Rychlostní adaptér má zapojení konektorů totožné s tachografem ( lze velmi rychle zaměnit tachograf za rychlostní adaptér). Na rychlostním adaptéru lze pomocí odporového trimru nastavit konstantu vozu v rozsahu K=6000 až 15000.