RET-251 rychlostní relé Karosa

Relé využívá výstupu tachografu D8 pro nízkou rychlost. Sepnutí relé nastává při rychlosti vyšší než 3km/h a rozepnutí při rychlosti nižší než 2,5km/h. Při plynulém snížení rychlosti je maximální zpoždění relé (rozepnutí relé) 1 - 1,5 s. Rychlost vozu při které dojde k sepnutí relé je nezávislá na konstantě K.