SS-02-24 světelná signalizace Karosa

  • Funkce světelné signalizace je popsána pomocí vývojového diagramu. Signalizace slouží k informování řidiče a cestujících o požadavku na zastavení vozu (nouze, kočárek, invalida, stop).
  • Výstupy světelné signalizace jsou dimenzovány na níže uvedená výkonová zatížení. Při překročení uvedených hodnot (např. zkrat obvodu) dojde k odpojení přetížených obvodů a to každého samostatně.
  • Vstupní obvody tlačítek jsou uzpůsobeny tak, že k vyvolání požadované funkce dojde připojením příslušného vstupu ke kostře vozu ( k zápornému pólu baterie).
  • Zrušení zvolených funkcí vyvolá úrovňový nebo impulsní signál otevřených dveří.

úrovňový signál: zavřené dveře ... odpojený nebo ukostřený vstup

otevřené dveře ... + 24V

impulsní signál: zavřené dveře ... odpojený nebo ukostřený vstup

otevřené dveře ...sestupná hrana +24V > 0V

  • Jednotka pracuje ve třech uživatelských módech:

mód opakování aktivní DIP č.4 ON

neaktivní OFF

mód potvrzování aktivní DIP č.3 ON

neaktivní OFF

mód 1 nebo 4 výstup na 1 žárovku DIP č.2 ON Výstup na konektoru č.4

žárovky výstup na 4 žárovky OFF

  • Akustická signalizace je realizována interním reproduktorem