SS-04-24 světelná signalizace Karosa

  • Funkce světelné signalizace je popsána pomocí vývojového diagramu. Signalizace slouží k informování řidiče a cestujících o požadavku na zastavení vozu (nouze, kočárek, invalida, stop).
  • Výstupy světelné signalizace jsou dimenzovány na níže uvedená výkonová zatížení. Při překročení uvedených hodnot (např. zkrat obvodu při sepnutí) dojde k odpojení přetížených obvodů a to každé větve samostatně.
  • Vstupní obvody tlačítek jsou uzpůsobeny tak, že k vyvolání požadované funkce dojde připojením příslušného vstupu ke kostře vozu ( k zápornému pólu baterie).
  • Zrušení zvolených funkcí vyvolá úrovňový nebo impulsní signál otevřených dveří.

úrovňový signál: zavřené dveře ... odpojený nebo ukostřený vstup

otevřené dveře ... + 24V

impulsní signál: zavřené dveře ... odpojený nebo ukostřený vstup

otevřené dveře ...sestupná hrana +24V Þ 0V

  • Akustická signalizace je realizována interním reproduktorem

Popis funkce:

STOP - po stisknutí kteréhokoliv tlačítka "STOP" se rozsvítí na panelu u řidiče kontrolka "ZVONEK", nade dveřmi se rozsvítí info-STOP a krátce zazní (2,5s) u řidiče akustický signál. Optická signalizace je zrušena otevřením dveří. Při opětovném stisknutí tlačítka "STOP" již zvuková signalizace nereaguje. Po stisknutí tlačítka "STOP" reaguje elektronika ještě na tlačítko "NOUZE". Výstup elektroniky připojuje +24V na žárovky "STOP".

INVALIDA - po stisknutí tlačítka invalida se rozbliká na panelu u řidiče kontrolka "INVALIDA" a info-STOP bliká nade dveřmi. U řidiče zazní akustický signál (shodný tón jako kočárek). Optická signalizace je zrušena otevřením dveří. Při opětovném stisknutí tlačítka "INVALIDA" zazní akustický signál. Po stisknutí tlačítka "INVALIDA" reaguje elektronika ještě na tlačítko "NOUZE". Výstup elektroniky připojuje +24V na žárovky "INVALIDA".

KOČÁREK - po stisknutí tlačítka kočárek se rozbliká na panelu u řidiče kontrolka "KOČÁREK" a info-STOP bliká nade dveřmi. U řidiče zazní akustický signál (shodný tón jako kočárek, jiný než-li stop). Optická signalizace je zrušena otevřením dveří. Při opětovném stisknutí tlačítka "KOČÁREK" zazní akustický signál. Po stisknutí tlačítka "INVALIDA" reaguje elektronika ještě na tlačítko "NOUZE". Výstup elektroniky připojuje +24V na žárovky "KOČÁREK".

NOUZE - po stisknutí kteréhokoliv tlačítka nouze se nade dveřmi rozsvítí přerušovaně tlačítko "NOUZE", u řidiče přerušovaně zní akustická signalizace. Optická a akustická signalizace je zrušena otevřením dveří. Po stisknutí "NOUZE" nereaguje elektronika na jiná tlačítka. Výstup elektroniky připojuje +24V na žárovky "NOUZE".