TD-2 tvarovač signálu Tatra

Použití: Tvarovač signálu s děličkou 2 je určen k transformaci výstupního signálu z řídící elektroniky převodovky TWIN-DISK na potřebný vstupní signál pro elektronický tachograf Veeder-Root..

Napájení: Z tachografu, tj. naprázdno 8V nebo při užitečné zátěží 6,5 ± 1V.

Výstupní signál z elektroniky převodovky:  ±4V špička-špička bez zatížení , ±1V špička-špička při zatížení 2kOhm

Výstupní signál tvarovače : Pravoúhlý bipolární odpovídající požadovanému vstupnímu signálu pro elektronické tachografy

Klimatická odolnost: -40 - + 85°C

Relativní vlhkost: 0 - 90%

Odolnost proti chvění: Tvarovač odolává chvění 5g podle ČSN 30 4002 tab.7