TGBOX terminal čtečka karet 

TGBox GSM Terminál je jedinečná čtečka karet řidiče, která odesílá data na přímo zadaný email.

Pro koho je TGBox GSM Terminál?

TGBox GSM Terminál je určen pro všechny, kteří chtějí nabídnout službu "stažení dat z karet řidičů".

Proč se musí stahovat data?

Na základě "Nařízení Komise (EU) č. 581/2010" existuje povinnost řidičů z povolání stahovat svou kartu řidiče minimálně 1x za 28 dní.

Kde může být TGBox GSM Termínál umístěn?

TGBox GSM Terminál může být trvale umístěn na benzínových čerpadlech, restauracích, parkovištích a odpočívadlech.

Jak TGBox GSM Terminál pracuje ?

Jakmile je karta řidiče zasunuta do zařízení TGBox GSM Terminál, je automaticky vyčtena. Po načtění karty se podle čísla karty zjišťuje, na jaký e-mail se mají data z této karty posílat. Tento e-mail je poté nabídnut k potvrzení. Chce-li obsluha odeslat e-mail na jinou adresu, není nic jednoduššího než nový e-mail zadat. Soubor dat je následně odeslán pomocí GSM na datový server, kde je uložen. Jakmile je soubor založen do databáze, vytvoří se email, v jehož příloze je stažený soubor.

Kde jsou uložena data ?

Všechny soubory se archivují v internetové aplikaci a tím jsou přístupné z jakéhokoli místa. Každý řidič se může přihlásit k této aplikaci pod svým číslem karty a nahlížet do svého datového skladu, kde má uloženy všechny stažené soubory po dobu 12 měsíců od stažení.

Jaký je přínos jednotky TGBox GSM Terminál?

Jednotka TGBox GSM Terminál umožní stahovat data z karet řidičů kdekoli a kdykoli je potřeba. Tím se stává univerzálním zařízením pro stahování dat z karet řidičů.