Diodové bloky 

PCB sada DB-KAR/IT deska k palubnímu přístroji Motometer

DB-3 SOR